Příprava aktivit

Příprava aktivit pro adaptační pobyty, peer programy nebo preventivní dny realizované školou.

Nabízíme pomoc s přípravou programu pro adaptační pobyty, peer programy nebo preventivní dny realizované školou.


Adaptační a seznamovací pobyt (výjezd) 

je příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv. Program slouží k tomu, aby se noví spolužáci vzájemně poznali mezi sebou a s jejich novými učiteli nebo abyste získali lepší přehled o fungování Vaší třídy.

Nabízíme zajištění programu pobytu, případně lektorování aktivit v rámci programu.

Cílem programu je vždy:

  • dosáhnout vzájemné spolupráce ve skupině
  • dosáhnout rychlejšího odhalení schopností a dovedností jak jedince, tak i skupiny
  • možnost jednodušeji nalézt své místo ve skupině
  • předcházení sociálně rizikovým jevům - šikana, kriminalita, alkoholismus, rasismus, ...
  • hry jsou zaměřeny na seznámení, rozvoj komunikace, důvěry a spolupráce.


PEER program

Nabízíme pomoc s přípravou peerů pro práci s cílovou skupinou (příprava manuálu pro peery, lektorování školení peerů).


Cena akce: 3600 Kč/příprava programu, lektorování 480 Kč/hodina (včetně DPH)

V případě dlouhodobé spolupráce se školou a kompletního zajištění programu lze cenu dohodnout individuálně.