Pomoc s přípravou žádostí

Nabízíme pomoc s přípravou žádostí na vybraný dotační program (MŠMT, dotace krajů, obcí, nadace apod.).

  • příprava žádosti
  • osobní nebo elektronická konzultace žádosti

Cena: V případě podpoření žádosti o dotaci 1800 Kč (včetně DPH). Částka je zahrnuta do nákladů rozpočtu v připravované žádosti.