Cena aktivit


Ceny jsou uváděny včetně DPH.

Certifikovaný program

Cena je smluvním výsledkem mezi poskytovatelem a konkrétní školou.

-----

Besedy, semináře pro pedagogy a rodiče

Cena je smluvním výsledkem mezi poskytovatelem a konkrétní školou.

-----

Exkurze s besedou v zařízení

Cca 60 minut

480 Kč

Exkurze s besedou v zařízení

Cca 2 vyučovací hodiny (90 minut)

800 Kč

Příprava aktivity aktivit pro adaptační pobyty, peer programy nebo preventivní dny realizované školou
 

Lektorování aktivit

3 600 Kč
800 Kč / vyučovací hodina

Pomoc s přípravou žádostí

Hrazeno jen v případě podpoření žádosti

1800 Kč

Aktivity "na míru"

Cena je smluvním výsledkem mezi poskytovatelem a konkrétní školou.

-----

Akreditované kurzy

Rozsah kurzu 50 hodin

5000 Kč