Vítejte na stránkách programů primární prevence Světla Kadaň z.s.

V rámci své činnosti Světlo Kadaň z.s. nabízí aktivity zaměřené na prevenci rizikových jevů, konkrétně v oblastech:

  • Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování.
  • Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana.
  • Rasismus a xenofobie.
  • Sexuální rizikové chování, pohlavně přenosné choroby.
  • Poruchy příjmu potravy.
  • Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování.
  • Právní vědomí napříč typy rizikového chování.

Certifikovaný program Světlem k prevenci je podpořen z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování pro rok 2019.

Certifikovaný program Světlem k prevenci byl finančně podpořen Statutárním městem Karlovy Vary.


DĚKUJEME

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky